Kredyty studenckie - ankieta

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało ankietę, która pozwoli na zdobycie informacji na temat organizacji systemu kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie.


 

Ankieta znajduje się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem https://badania.opi.org.pl/index.php/237241, a informacje na temat  obowiązującego systemu kredytów studenckich na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
09.06.2020
Wprowadzenie:
N.Szymanska 09.06.2020
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 09.06.2020