Informacje dot. praktyk

WYDANIE SKIEROWANIA NA PRAKTYKĘ LĄDOWĄ

 1. Znajdź firmę i poproś o wypełnienie Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę lądową, które jest dostępne w zakładce Studenci na naszej internetowej stronie wydziałowej.
 2. Przyjdź do Dziekanatu z wypełnionym dokumentem. 

  Pamiętaj, iż skierowanie nie zostanie wystawione, jeżeli nie posiadasz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Potwierdzeniem jest posiadanie przy sobie polisy ubezpieczeniowej (nie dotyczy osób, które wybrały ubezpieczenie proponowane przez UMG).

 3. Odbierz dwa skierowania na praktykę.
 4. Udaj się do Działu Armatorskiego i zarejestruj praktykę.
 5. Wróć z jednym egzemplarzem skierowania do Dziekanatu.


WYDANIE SKIEROWANIA NA PRAKTYKĘ MORSKĄ (VI SEMESTR)

 1. Znajdź armatora.
 2. Przyjdź do Dziekanatu i poproś o wystawienie skierowania na praktykę morską. Potrzebujemy danych armatora oraz dat zamustrowania i wymustrowania.

  Pamiętaj, iż skierowanie nie zostanie wystawione, jeżeli nie posiadasz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Potwierdzeniem jest posiadanie przy sobie polisy ubezpieczeniowej (nie dotyczy to osób, które ubezpiecza armator)
   

 3. Odbierz dwa skierowania na praktykę.
 4. Udaj się do Działu Armatorskiego i zarejestruj praktykę.
 5. Wróć z jednym egzemplarzem skierowania do Dziekanatu.

UWAGA! Pamiętaj, że istnieje możliwość zmiany praktyki z morskiej na lądową. Stosowne podanie skierowane do Dziekana Wydziału Elektrycznego należy złożyć w Dziekanacie przed terminem rozpoczęcia praktyki.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
15.07.2020
Wprowadzenie:
N.Szymanska 15.07.2020
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 15.07.2020