Seminarium "MATLAB Tour 2019"

W dniu 8 maja 2019 roku w naszej Uczelni odbyło się seminarium w ramach MATLAB Tour 2019, organizowane wspólnie przez firmę Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp. k., która jest wyłącznym przedstawicielem The Mathworks Inc. w Polsce oraz Uniwersytet Morski w Gdyni.

Na seminarium składały się trzy prezentacje przygotowane przez pracowników firmy ONT.

W pierwszej, pan Remigiusz Lipiec przedstawił cechy ogólnouczelnianej licencji oprogramowania MATLAB dostępnej w UMG oraz MATLAB-Grader – narzędzie dydaktyczne do tworzenia własnych kursów, zbiorów przykładów i sprawdzianów wiedzy, które można udostępniać studentom on-line. W drugiej odsłonie pani Joanna Wyroba przedstawiła workflow pracy w MATLABie i proces tworzenia własnej aplikacji. Pokazano na przykładach cały ciąg działań, od importu danych, przez wizualizację i generację raportów, jak również oderwanie aplikacji od MATLABa i stworzenie pliku wykonywalnego .exe W trzeciej prezentacji pan Konrad Fryga-Kolski przedstawił koncepcję Project Based Learning pozwalającą na poznanie środowiska Simulink poprzez realizację praktycznego projektu. Wśród omawianych zagadnień pojawiły się: Simulink Project, który jest narzędziem do organizacji projektu i zarządzania plikami modelu, skryptów i funkcji; wirtualne prototypownie i modelowanie fizyczne za pomocą narzędzi Simscape oraz implementacja algorytmów zamodelowanych w środowisku Simulink poprzez automatyczną generację kodu C na platformy wbudowane z użyciem pakietów wsparcia sprzętowego oraz Arduino Engineering Kit.

Podczas ostatniej prezentacji prowadzący prowadził quiz dla uczestników na temat omawianego środowiska programowania. Zwycięzcy otrzymywali kubki firmowe i inne drobiazgi związane z oprogramowaniem MATLAB. Większość zwycięzców stanowili studenci Wydziału Elektrycznego.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
16.05.2019
Wprowadzenie:
B.Barzowska 16.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 16.05.2019