Konferencja Naukowa Wiedza i Innowacje Wiwat 2019

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów na VII konferencję młodych naukowców „Wiedza i Innowacje – wiWAT 2019”, która odbędzie się 3-5 grudnia 2019 roku.

Konferencja „Wiedza i Innowacje – wiWAT 2019”, organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej już po raz siódmy, stanowi forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów i młodych pracowników nauki.

Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych.

Opłata konferencyjna wynosi 500 PLN (z VAT). W opłacie zawarte są koszty:

  • zakwaterowania
  • wyżywienia,
  • spotkania integracyjnego,
  • udziału w publikacji pokonferencyjnej.

Aby zgłosić swój udział w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go wraz ze streszczeniem pracy na adres karieraatwat.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 listopada 2019 roku.

Konferencja Naukowa

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
03.10.2019
Wprowadzenie:
N.Szymanska 03.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 03.10.2019