Ogłoszenia

Jeśli jesteś doktorantem i chcesz sięgnąć gwiazd, NAWA przygotowała coś dla Ciebie. W nowym Programie im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej zapraszamy doktorantów do składania wniosków na wyjazdy zagraniczne trwające od 6 do 12 miesięcy. W ramach projektu doktoranci, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie, a co ważne, w wyjeździe mogą towarzyszyć im małżonkowie oraz dzieci czy w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.
 

Szanowni Państwo,

rozmowy rekrutacyjne II tury na studia III stopnia odbędą się 17 września (godziny zostaną wyznaczone później). Tego samego dnia jest również ogłoszenie wyników rekrutacji. 

Termin składania dokumentacji celem zaliczenia roku akademickiego 2017/18 wyznacza się na 28.09.2018 r.

Dokumentacja konieczna do zaliczenia roku akademickiego:

1. Indeks

2. Ocena postępów w pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej

3. Ocena stopnia zaangażowania doktoranta w pracę dydaktyczną w roku akademickim 2017/2018

4. Sprawozdanie roczne uczestnika studiów doktoranckich z przebiegu studiów

 

Dokumentację należy złożyć w Dziekanacie WE u Pani Natalii Szymańskiej (w godzinach pracy dziekanatu).

Zapraszam członków Rady Wydziału Elektrycznego
oraz zainteresowanych pracowników
na otwarte seminarium Wydziału Elektrycznego AMG
w dniu 14 grudnia 2017 r. w sali C-211 o godz. 11.15
Podczas seminarium referat wygłosi:
mgr inż. Maciej Dęsoł
pod tytułem:
„Diagnostyka elektronawigacyjnego systemu dynamicznego
pozycjonowania statku z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji”
Autor referatu zamierza otworzyć przewód doktorski w dyscyplinie Elektrotechnika
na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni.

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE II TURA

 

Rozmowy rekrutacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie  odbędą się 27.09.2017 godz. 10.15

Informacja o trybie zaliczania roku akademickiego dla Studiów Doktoranckich WE AMG

 

Termin składania dokumentacji celem zaliczenia roku akademickiego 2016/17 wyznacza się na  25.09. 2017 r.

Dokumentację należy złożyć w Dziekanacie WE (u Pani Joanny Retzlaff).

 

Dokumentacja konieczna do zaliczenia roku akademickiego:

 

1. Sprawozdanie roczne uczestnika studiów doktoranckich z przebiegu studiów

2. Ocena postępów w pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
24.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 14.06.2018