Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Młody Naukowiec część III: Nauki Interdyscyplinarne. Konferencja z wykorzystaniem e-learningu pozwoli Państwu na poszerzenie horyzontów. 

Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić kartę zgłoszeniową (załącznik do pobrania u dołu strony) i przesłać prezentację w formacie pdf. - termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13.11.2018 r., a nadsyłania prezentacji 14.11.2018 r.

 

Więcej informacji: 

Jeśli jesteś doktorantem i chcesz sięgnąć gwiazd, NAWA przygotowała coś dla Ciebie. W nowym Programie im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej zapraszamy doktorantów do składania wniosków na wyjazdy zagraniczne trwające od 6 do 12 miesięcy. W ramach projektu doktoranci, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie, a co ważne, w wyjeździe mogą towarzyszyć im małżonkowie oraz dzieci czy w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.
 

Szanowni Państwo,

rozmowy rekrutacyjne II tury na studia III stopnia odbędą się 17 września (godziny zostaną wyznaczone później). Tego samego dnia jest również ogłoszenie wyników rekrutacji. 

Termin składania dokumentacji celem zaliczenia roku akademickiego 2017/18 wyznacza się na 28.09.2018 r.

Dokumentacja konieczna do zaliczenia roku akademickiego:

1. Indeks

2. Ocena postępów w pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej

3. Ocena stopnia zaangażowania doktoranta w pracę dydaktyczną w roku akademickim 2017/2018

4. Sprawozdanie roczne uczestnika studiów doktoranckich z przebiegu studiów

 

Dokumentację należy złożyć w Dziekanacie WE u Pani Natalii Szymańskiej (w godzinach pracy dziekanatu).

Zapraszam członków Rady Wydziału Elektrycznego
oraz zainteresowanych pracowników
na otwarte seminarium Wydziału Elektrycznego AMG
w dniu 14 grudnia 2017 r. w sali C-211 o godz. 11.15
Podczas seminarium referat wygłosi:
mgr inż. Maciej Dęsoł
pod tytułem:
„Diagnostyka elektronawigacyjnego systemu dynamicznego
pozycjonowania statku z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji”
Autor referatu zamierza otworzyć przewód doktorski w dyscyplinie Elektrotechnika
na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni.

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
24.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 14.06.2018