Ogłoszenia

Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

Zapraszamy do udziału w Konferencji poświęconej zastosowaniom statystyki i data mining w różnych dziedzinach badań naukowych. Udział w Konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja. 

 

Termin: 24 października 2019 r., godz.: 10:00-14:00

Miejsce: Sangate Hotel Airport przy ul. 17 Stycznia nr 32 w Warszawie

I. Cele konkursu

  • Promowanie autorów najlepszych prac doktorskich i magisterskich wykorzystujących zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w programach z rodziny Statistica.
  • Popularyzacja umiejętności poprawnego stosowania nowoczesnych metod analitycznych w różnych dziedzinach badań naukowych i zastosowaniach praktycznych.

https://www.statsoft.pl/Rozwiazania/Oferta-akademicka/Konkurs/Regulamin/

Zapraszamy Doktorantów, Asystentów oraz Doktorów do udziału w Konferencji dotyczącej

Analizy zagadnień, analizy wyników - wystapienie Młodego Naukowca 

Edycja I - Kontynuacja.

 

Na konferencji można zaprezentować wyniki lub zagadnienia naukowe z zakresu nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych, ekonomicznych i społecznych, humanistycznych i społecznych.

Więcej informacji: http://www.creativetime.pl/wmn2019.html

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
24.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 14.06.2018