Ogłoszenia

Zapraszamy Doktorantów, Asystentów oraz Doktorów do udziału w Konferencji dotyczącej

Analizy zagadnień, analizy wyników - wystapienie Młodego Naukowca 

Edycja I - Kontynuacja.

 

Na konferencji można zaprezentować wyniki lub zagadnienia naukowe z zakresu nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych, ekonomicznych i społecznych, humanistycznych i społecznych.

Więcej informacji: http://www.creativetime.pl/wmn2019.html

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe - cykl otwartych spotkań z udziałem światowej sławy prelegentów - skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – studentów, doktorantów, pracowników naukowych i wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

Ostatni przed wakacjami wykład w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego na PWr wygłosi

Konferencja naukowa

Dziekan Wydziału Elektrycznego zaprasza do udziału w Konferencji Młodych Naukowców, której motywem przewodnim będzie próba odpowiedzi na pytanie

Jakie nowe wyzwania stoją przed młodymi naukowcami?

Konferencja odbędzie się 1 września w Gdańsku. 

 

UWAGA! Rekrutacja została przedłużona do 14.06.2019 r. 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Lisowskiego

9 kwietnia 2019 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Lisowskiego pod tytułem Zastosowanie metod uczenia maszynowego do poprawy jakości monitoringu parametrów inteligentnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z wykorzystaniem energetycznych linii przesyłowych

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Romulad Maśnicki. 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Góreckiego

19 marca 2019 roku odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Góreckiego pod tytułem Modelowanie tranzystorów IGBT z uwzględnieniem zjawisk termicznych na potrzeby komputerowej analizy układów elektronicznych w programie SPICE.

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Jacek Dąbrowski.

Recenzentami pracy byli prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański, prof. zw. z Politechniki Gdańskiej oraz dr hab. inż. Ewa Raj z Politechniki Łódzkiej.

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
24.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 14.06.2018