Ogłoszenia

Kartka

Pracownikom, studentom i doktorantom życzę radosnych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i sukcesów w Nowym Roku.

 

Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki

Obrona mgr. inż. A. Adamczyka

11 grudnia 2018 roku odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Adamczyka pod tytułem Zastosowanie profili energetycznych w systemach Tactical Nanogrid do obniżenia masy mobilnego hybrydowego źródła zasilania.

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Marek Hartman, natomiast promotorem pomocniczym kmdr por. dr hab. inż. Grzegorz Grzeczka, prof. AMW.
Mgr inż. Arkadiusz Adamczyk otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

 

Konferencja naukowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Młody Naukowiec część IV: Nauki Interdyscyplinarne. Konferencja z wykorzystaniem e-learningu pozwoli Państwu na poszerzenie horyzontów. 

Aby wziąć udział w Konferencji, należy wypełnić kartę zgłoszeniową (załącznik do pobrania u dołu strony) i przesłać prezentację w formacie pdf. - termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28.01.2019 r., a nadsyłania prezentacji 29.01.2019 r.

Książki

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej pt. Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne, która odbędzie się 12 stycznia w Warszawie.

Konferencja, której organizatorem jest Wydawnictwo Naukowe Exante będzie składała się z dwóch części: pierwszej o charakterze teoretycznym oraz drugiej, praktycznej. 

 

Wykład

Katedra Fizyki zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład pt.: Grawitacja. Od jabłka Newtona do windy Einsteina czyli dlaczego "rzeczy" spadają

Wykład wygłosi dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG.

Dr Anna Miller

15 listopada 2018 roku odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Miller pod tytułem Synteza elektronawigacyjnego układu sterowania automatycznego ruchem równoległym statków z wykorzystaniem metod predykcyjnych.

Promotorem wyróżnionej - na Radzie Wydziału Elektrycznego w dniu 22 listopada 2018 r. - pracy był dr hab. inż. Witold Gierusz, prof. UMG.
Mgr inż. Anna Miller otrzymała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. 

Strony

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
24.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 14.06.2018