Microsoft Imagine

W ramach programu dla instytucji akademickich (DreamSpark - dawniej: MSDN Academic Alliance) Wydział Elektryczny wykupił licencję na oprogramowanie firmy Microsoft. Licencja DreamSpark obejmuje m.in.:

 • Visual Studio .NET Professional
 • Systemy operacyjne Windows
 • Microsoft Visio Professional
 • Microsoft Project Professional
 • Bibliotekę MSDN (aktualizowaną kwartalnie), dokumentacje, publikacje techniczne oraz przykłady kodu.
 • Software Development Kits (SDK), najnowsze oraz testowe wersje oprogramowania, aktualizacje.
 • Grupy dyskusyjne dla uczestników programu.

W ramach programu DreamSpark nie jest rozprowadzane oprogramowanie z pakietu Office (Word, Excel, Power Point).

Program DreamSpark umożliwia uczniom, studentom oraz nauczycielom korzystanie z najnowszych narzędzi designerskich i deweloperskich Microsoft, aby pomóc im w nauce i edukacji zaawansowanych umiejętności technicznych.

Narzędzia i programy dostępne w ramach abonamentu DreamSpark Premium mogą być używane wyłącznie przez instytucje akademickie, do projektów naukowych i niekomercyjnych badań. Nie mogą być wykorzystywane w celu podnoszenia jakości infrastruktury IT na uczelni oraz nie mogą z nich korzystać pracownicy administracyjni.

Oprogramowanie nie może również służyć celom komercyjnym – każdy produkt stworzony za pomocą oprogramowania z DreamSpark Premium może być oferowany lub wykorzystywany komercyjnie wyłącznie po zakupie odpowiednich licencji danego oprogramowania wykorzystanego podczas tworzenia produktu. Jedynym wyjątkiem jest publikowanie i sprzedaż aplikacji Windows 8, Windows Phone i Gier w Microsoft Windows Store, do którego studenci mają w ramach DreamSpark bezpłatny dostęp.

DreamSpark dostępny jest w dwóch odsłonach:

 • Jako witryna www.DreamSpark.com – zapewnia studentom bezpłatny dostęp do szerokiej gamy oprogramowania Microsoft w celach edukacyjnych i naukowych – więcej informacji na ten temat na stronie Microsoft Student.
 • Jako licencja nabywana przez szkołę w formie subskrypcji - umożliwia instalację oprogramowania Microsoft w laboratoriach, pracowniach komputerowych oraz udostępnianie go studentom i pracownikom naukowym).

Więcej informacji można znaleźć na stronach Microsoftu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące DreamSpark znajdują się w tym miejscu.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA W PROGRAMIE DREAM SPARK

 • Wszystkich użytkowników oprogramowania obowiązują Warunki Umowy Licencyjnej Dream Spark i powinni się z nimi zapoznać!
 • Ważnym źródłem informacji jest też strona z Frequently Asked Questions (FAQ):
 • Z oprogramowania korzystać mogą pracownicy dydaktyczni i studenci wszystkich form kształcenia na Wydziale Elektrycznym.
 • Używanie oprogramowania dozwolone jest wyłącznie w celach dydaktycznych, projektowania oraz do badań naukowych - wykorzystanie niekomercyjne.
 • Pracownicy dydaktyczni i studenci Wydziału mogą pobierać oprogramowanie oraz instalować je w swoich komputerach służbowych jak i osobistych!
 • Student, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu niekomercyjnie (w celach niezarobkowych) używać oprogramowania DreamSpark Premium. Może dalej korzystać z poprawek (np. za pośrednictwem Windows Update). Może również wykonywać kopie bezpieczeństwa takiego oprogramowania oraz je odtwarzać. Nie może jednak uaktualniać go do innej wersji (przykładowo mając Windows 7 z DreamSpark Premium nie można go uaktualnić do Windows 8). Nie może także instalować tego oprogramowania od nowa (np. Po formatowaniu dysku lub po jego wymianie) - może za to odtworzyć system z obrazu stworzonego wcześniej – data instalacji musi być wcześniejsza niż wygaśnięcie konta użytkownika w systemie ELMS.
 • System operacyjny Windows licencjonowany w ramach DreamSpark może być instalowany na komputerze bez żadnego systemu operacyjnego tylko dla umożliwienia korzystania z innego oprogramowania dostępnego w DreamSpark w celach badawczych lub edukacyjnych. Jeżeli ten warunek jest spełniony, wówczas można na systemie operacyjnym Windows zainstalować oprogramowanie nie pochodzące z DreamSpark w celach badawczych lub edukacyjnych. Windows licencjonowany w ramach programu DreamSpark nie może być instalowany (czy to na komputerze bez systemu operacyjnego czy też na komputerze z już zainstalowanym systemem operacyjnym) w innych celach niż badawcze lub edukacyjne.
 • Oprogramowanie nie może być używane przez personel administracyjny wydziału
 • Oprogramowania nie wolno używać do budowania informatycznej infrastruktury Wydziału (np. nie wolno używać go w komputerach w dziekanacie, sekretariatach, serwerach wydziałowych lub katedralnych do celów administracyjnych, na ogólnie stosowanych komputerach do celów przeglądania internetu, pisania maili).
 • Oprogramowanie jest rozpowszechniane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą Systemu ELMS przygotowanego dla Wydziału Elektrycznego.
 • Aby pobrać oprogramowanie trzeba posiadać konto w Systemie ELMS.
 • Klucze aktywacyjne generowane są dla każdego użytkownika systemu i odpowiada za nie sam użytkownik.
 • Użytkownik może pobrać tylko jeden klucz (jedną licencję) danego produktu.

Witryna DreamSpark

Oprogramowanie z programu DreamSpark udostępniane jest przez witrynę internetową ELMS (e-Academy License Management System), z której studenci i pracownicy mogą sami pobierać oprogramowanie. Posługiwanie się systemem ELMS przypomina trochę kupowanie towarów poprzez witrynę internetową. Po zgłoszeniu się do systemu (poniżej opisano zasady przystępowania do systemu DreamSpark) każda osoba otrzymuje konto w systemie ELMS, za pomocą którego ma możliwość pobierania oprogramowania oraz kluczy do oprogramowania. Dane uwierzytelniające do systemu ELMS są przesyłane z firmy Microsoft na adres e-mail użytkownika. Wewnątrz wiadomości znajduje się login użytkownika oraz hasło, jak również adres pod którym użytkownik może się zalogować do systemu .

Po zalogowaniu się do naszej wydziałowej witryny ELMS użytkownik wybiera interesujące go oprogramowanie, następnie realizując instrukcje pojawiające się na ekranie - otrzymuje klucz produktu (jeżeli jest niezbędny) oraz rozpoczyna pobieranie oprogramowania. Wstępnie pobierany jest plik wykonywalny (exe), który użytkownik powinien uruchomić. Użytkownik wskazuje miejsce docelowe pobieranych danych, gdzie w następnej kolejności na zapisywany jest właściwy program. Po zapisaniu wszystkich danych użytkownik powinien uruchomić program instalacyjny (np. setup.exe) lub nagrać pobrany obraz na płytę CD-RW w celu uruchomienia instalacji z płyty startowej (druga opcja dotyczy programów dystrybuowanych w postaci obrazów płyt ISO - przede wszystkim systemów operacyjnych).

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

A.Rak
15.11.2018
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 15.11.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 03.12.2018