Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Lisowskiego

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Lisowskiego

9 kwietnia 2019 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Lisowskiego pod tytułem Zastosowanie metod uczenia maszynowego do poprawy jakości monitoringu parametrów inteligentnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z wykorzystaniem energetycznych linii przesyłowych

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Romulad Maśnicki. 

Recenzentami pracy byli prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński z Politechniki Krakowskiej oraz dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG z Politechniki Gdańskiej.

Rada Wydziału Elektrycznego UMG w dniu 11 kwietnia 2019 roku podjęła Uchwałę o nadaniu mgr. inż. Marcinowi Lisowskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Lisowskiego

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
15.04.2019
Wprowadzenie:
N.Szymanska 15.04.2019
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 15.04.2019