Wyróżnienie rozprawy doktorskiej dr Anny Miller

Dr Anna Miller

15 listopada 2018 roku odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Miller pod tytułem Synteza elektronawigacyjnego układu sterowania automatycznego ruchem równoległym statków z wykorzystaniem metod predykcyjnych.

Promotorem wyróżnionej - na Radzie Wydziału Elektrycznego w dniu 22 listopada 2018 r. - pracy był dr hab. inż. Witold Gierusz, prof. UMG.
Mgr inż. Anna Miller otrzymała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. 

Dr Anna Miller

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
29.11.2018
Wprowadzenie:
N.Szymanska 29.11.2018
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 29.11.2018