Wojska Obrony Terytorialnej. Zawsze gotowi, zawsze blisko.