Elektronika Morska

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania, analizy układów elektronicznych oraz eksploatacji morskich i lądowych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, są także przygotowani do podjęcia pracy na statkach marynarki handlowej w charakterze oficerów radioelektroników.

Wydział Elektryczny oferuje kształcenie w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach tematycznych. Absolwenci studiów I stopnia mogą ubiegać się o budowlane uprawnienia projektowe w Izbie Inżynierów w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Język angielski   10    
Podstawy przedsiębiorczości 10 10    
Matematyka II 15 22    
Metody numeryczne 8   15  
Elementy i układy optoelektroniczne 15 8    
Programowalne układy cyfrowe 15      
Diagnostyka i niezawodność 15 7    
Modelowanie elementów i układów elektronicznych 8      

Semestr II

Język angielski   10    
Metody optymalizacji 8 7    
Elementy i układy optoelektroniczne     10 8
Detektory podczerwieni 8      
Programowalne układy cyfrowe     10  
Kompatybilność elektromagnetyczna 8      
Infrastruktura sieci teleinformatycznych 8      
Układy mikrofalowe w systemach radiokom. 15      
Modelowanie elementów i układów elektronicznych     15  
Technika światłowodowa 8   15  
Mikrokomputerowe systemy sterowania 8   10  
Miernictwo wielkości nieelektrycznych 8   10  

Semestr III

Język angielski   10    
Detektory podczerwieni       8
Kompatybilność elektromagnetyczna     10  
Systemy baz danych 8     10
Systemy inteligencji obliczeniowej 15      
Układy mikrofalowe w systemach radiokom.       8
Systemy wbudowane 8   15  
Wybrane zagadnienia współczesnej elektroniki 8      
Zjawiska termiczne w elementach i układach elektronicznych 8   10  
Projektowanie układów scalonych 8      
Technika laserowa 8      
Miernictwo elementów półprzewodnikowych i układów scalonych 8      
Systemy radiokomunikacyjne nowej generacji 8      

Semestr IV

Przedmiot humanistyczny 8      
Seminarium dyplomowe   15    
Praca dyplomowa *       30
Zastosowania techniki mikrofalowej 8     8
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 29.06.2022