Morskie Systemy Kosmiczne i Satelitarne

Kierunek: 

Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Matematyka stosowana (PG-WETI) 15 15    
Astronomia z elementami astrofizyki (AMG) 15 15    
Mechatronika w zastosowaniach kosmicznych (PG-WM) 15     15
Kosmiczne technologie bezpieczeństwa (AMWG) 15 15    
Mechanizmy i konstrukcje kosmiczne (PG-WM) 30 15    
Misje kosmiczne (POLSA) 30 15    
Teledetekcja satelitarna (PG-WETI) 30   30  
Telekomunikacja satelitarna (AMG) 30   15  
Podstawy mechaniki nieba 15 15    
Podstawy techniki mikrofalowej i antenowej 15   15  
Globalne systemy nawigacji satelitarnej 15   15  

Semestr II

Wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej w warunkach morskich i kosmicznych 15   15  
Systemy pomiarowo-kontrolne w technice kosmicznej 15   30 15
Mikrofale i anteny – rozwiązania satelitarne 15   30  
Morskie zastosowania systemów satelitarnych i kosmicznych 30      
Nawigacja kosmiczna 15 15    
Język angielski   30    
Energoelektroniczne systemy zasilające obiektów morskich 15   15 15
Opracowanie danych nawigacyjnych 15   15  
Laserowa komunikacja satelitarna 15      
Satelitarne techniki obrazowania Ziemi 15 15    
Elementy i układy elektroniczne w systemach satelitarnych 15   30  
Zarządzanie projektami w branży kosmicznej 15      
Projekt zespołowy       30

Semestr III

Przedmiot humanistyczno-społeczny 30      
Podstawy prawne działalności w kosmosie (AMWG) 15 30    
Seminarium dyplomowe   30    
Pracownia dyplomowa     30  
Praca dyplomowa magisterska        
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 05.11.2021