Nabór do programu Erasmus+

 Nabór do programu Erasmus+Podstawowym warunkiem umożliwiającym udziału w programie ERASMUS jest zaliczenie I roku studiów dla studentów I stopnia lub zaliczenie I semestru dla studentów II stopnia w chwili wyjazdu.

 

W celu usprawnienia rekrutacji proszę:

1. Wypełnić formularz dla kandydata „Formularz dla kandydata WE_23-24.docx”.

2. Wydrukowany formularz dla kandydata i ręcznie podpisany dostarczyć do sekretariatu Katedry Elektroenergetyki Okrętowej (pokój: C236) lub Dziekanatu WE.

3. Przesłać na adres b.dudojcatwe.umg.edu.pl

  • skan podpisanego formularza dla kandydata,

  • edytowalną wersję elektroniczną  formularza dla kandydata (wersja .docx),

  • kopie elektroniczne świadectw potwierdzających znajomość języków obcych,

  • kopie dokumentów potwierdzających aktywność społeczną i sportową.

 

Aplikację należy złożyć do dnia 04 marca 2023 roku do:

- Koordynatora Wydziałowego Programu ERASMUS+ Pana dr. inż. Bolesława Dudojcia 
(pokój: C321, b.dudojcatwe.umg.edu.pltel: 728 912 772/58 55 86 390),

- sekretariatu Katedry Elektroenergetyki Okrętowej (pokój: C236) lub

 - Dziekanacie WE. 

 

Zaliczenie semestru w uczelni zagranicznej będzie jednoznaczne z zaliczeniem semestru w uczelni macierzystej.

 

Wydziałowy Koordynator programu ERASMUS+

dr inż. Bolesław Dudojć

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
24.02.2023
Wprowadzenie:
N.Szymanska 03.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 03.03.2023