Elektroautomatyka Okrętowa

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

II

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Matematyka 18 26    
Fizyka 20 15    
Informatyka 15      
Inżynieria materiałowa 8      
Geometria i grafika inżynierska 8     8
Teoria obwodów 15 22    
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 10      

Semestr II

Matematyka 18 26    
Fizyka     15  
Informatyka     15  
Inżynieria materiałowa     10  
Teoria obwodów 15 23    
Metrologia 15   15  
Elektronika i energoelektronika 15      
Podstawy automatyki 15      

Semestr III

Język angielski   20    
Matematyka   10    
Metody numeryczne 8     8
Teoria obwodów     15  
Teoria pola elekromagnetycznego 8     8
Metrologia     15  
Maszyny elektryczne 22      
Elektronika i energoelektronika 15   15  
Podstawy automatyki 22   15  
Technika cyfrowa 15 8    

Semestr IV

Język angielski   20    
Maszyny elektryczne     15  
Elektronika i energoelektronika 8   15  
Elektroenergetyka 15      
Technika mikroprocesorowa 22   15 8
Mechanika i mechatronika 8   10  
Technika cyfrowa     15  
Automatyzacja syst. energetycznych 15      
Sterowniki programowalne 15   15  
Urządzenia i układy automatyki 8      

Semestr V

Język angielski   20    
Elektroenergetyka     10  
Aparaty i urządzenia elektryczne 15      
Napęd elektryczny 15      
Technika wysokich napięć 15      
Automatyzacja syst. energetycznych     10  
Sterowniki programowalne       8
Sieci komputerowe 8     8
Elektroenergetyka na statku 8   15  
Urządzenia i układy automatyki     10  
Okrętowe urządzenia pokładowe 15      
Urządzenia elektronawigacji 15      
Eksploatacja okrętowych urządzeń elektr. 8   15 8

Semestr VI

Język angielski   20    
Aparaty i urządzenia elektryczne     15  
Napęd elektryczny     22  
Technika wysokich napięć     10  
Wizualizacja procesów sterowania 8     8
Automatyzacja okrętowych syst. energet. 15   15  
Urządzenia elektronawigacji     10  
Urządzenia łączności wewnętrznej 8   10  
Systemy kontrolno-pomiarowe na statku 8   10  
Pracownia problemowa     15  

Semestr VII

Język angielski   20    
Ekonomia i zarządzanie 20      
Własność intelektualna i prawo pracy 10      
Zautom. elektryczne napędy okrętowe 8      
Technika iskrobezpieczeństwa 8   10  
Układy kondycjonowania energii elektrycz. 8   10  
Budowa okrętu 8      
Siłownie okrętowe i mechanizmy pomocn. 30   15  
Chłodnictwo okrętowe 8   10  
Seminarium problemowe     10  

Semestr VIII

Język angielski   20    
Przedmiot humanistyczny I 10      
Seminarium dyplomowe   15    
Praca dyplomowa *       30
Ochrona środowiska 8      
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 24.04.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 05.11.2021