Elektronika Morska

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania, analizy układów elektronicznych oraz eksploatacji morskich i lądowych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, są także przygotowani do podjęcia pracy na statkach marynarki handlowej w charakterze oficerów radioelektroników.

Wydział Elektryczny oferuje kształcenie w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach tematycznych. Absolwenci studiów I stopnia mogą ubiegać się o budowlane uprawnienia projektowe w Izbie Inżynierów w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Język angielski 10
Podstawy przedsiębiorczości 10 10
Matematyka II 15 22
Metody numeryczne 8 15
Elementy i układy optoelektroniczne 15 8
Programowalne układy cyfrowe 15
Diagnostyka i niezawodność 15 7
Modelowanie elementów i układów elektronicznych 8

Semestr II

Język angielski 10
Metody optymalizacji 8 7
Elementy i układy optoelektroniczne 10 8
Detektory podczerwieni 8
Programowalne układy cyfrowe 10
Kompatybilność elektromagnetyczna 8
Infrastruktura sieci teleinformatycznych 8
Układy mikrofalowe w systemach radiokom. 15
Modelowanie elementów i układów elektronicznych 15
Technika światłowodowa 8 15
Mikrokomputerowe systemy sterowania 8 10
Miernictwo wielkości nieelektrycznych 8 10

Semestr III

Język angielski 10
Detektory podczerwieni 8
Kompatybilność elektromagnetyczna 10
Systemy baz danych 8 10
Systemy inteligencji obliczeniowej 15
Układy mikrofalowe w systemach radiokom. 8
Systemy wbudowane 8 15
Wybrane zagadnienia współczesnej elektroniki 8
Zjawiska termiczne w elementach i układach elektronicznych 8 10
Projektowanie układów scalonych 8
Technika laserowa 8
Miernictwo elementów półprzewodnikowych i układów scalonych 8
Systemy radiokomunikacyjne nowej generacji 8

Semestr IV

Przedmiot humanistyczny 8
Seminarium dyplomowe 15
Praca dyplomowa * 30
Zastosowania techniki mikrofalowej 8 8
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 26.05.2019