prof. dr hab. inż. Krzysztof GÓRECKI, prof. zw. UMG

gab.: C350
tel.: +48 58 5586-448
email: k.goreckiatwe.umg.edu.pl

http://atol.am.gdynia.pl/~gorecki/

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika o specjalności mikroelektronika uzyskał w 1990 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej na podstawie pracy pt. "Dynamiczne makromodele podstawowych bramek TTL".
 • Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika o specjalności elementy i układy elektroniczne uzyskał z wyróżnieniem w 1999 roku uchwałą Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na podstawie pracy pt. "Elektrotermiczny makromodel tranzystora Darlingtona do analizy układów elektronicznych".
 • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika o specjalności modelowanie i analiza układów elektronicznych uzyskał w 2008 roku uchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej na podstawie pracy pt. „Modelowanie i analiza obcowzbudnych stabilizatorów impulsowych zawierających dławikowe przetwornice dc-dc z uwzględnieniem samonagrzewania.“
 • Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał postanowieniem Prezydenta RP z 16 września 2016 r.
 • W 1990 roku podjął pracę w Instytucie Radioelektroniki Morskiej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni na stanowisku asystenta. Obecnie pracuje w Katedrze Elektroniki Morskiej na stanowisku profesora zwyczajnego.
 • W latach 2005-2016 pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Katedry Elektroniki Morskiej, a w latach 2008-2016 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Elektrycznego
 • Od 2016 roku jest Dziekanem Wydziału Elektrycznego
 • Prowadzi badania naukowe w Zespole Modelowania i Analizy Układów Elektronicznych.
 • Jego zainteresowania naukowe dotyczą modelowania, analizy i pomiarów elementów półprzewodnikowych i układów elektronicznych z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań elektrotermicznych.
 • Był lub jest kierownikiem dwóch projektów badawczych i jednego projektu Patent-Plus, głównym wykonawcą w 4 projektach badawczych i wykonawcą w 3 projektach.
 • Jest autorem lub współautorem ponad 500 publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach zagranicznych i krajowych, jak również w materiałach międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, 13 patentów krajowych i 1 patentu europejskiego oraz 14 książek.
 • Był promotorem 4 obronionych prac doktorskich, jest promotorem w 1 otwartym przewodzie doktorskim, 49 prac magisterskich i 96 prac inżynierskich,
 • recenzował 2 prace habilitacyjne, 8 prac doktorskich, ponad 50 prac magisterskich i ponad 60 prac inżynierskich, a także ponad 500 artykułów naukowych, 9 książek, 130 raportów z realizacji grantów NCN
 • Jest współtwórcą wynalazków wyróżnionych złotym medalem na 53 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki "Brussels Eureka" (2004) oraz brązowym medalem na VI Międzynarodowych Targach Wynalazków "INNOWACJE" (2005).
 • od 2005 członkiem IEEE (od 2006 Senior Member IEEE), a od 2015 członkiem IMAPS.
 • Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN od 2020 r,
 • Członek Zespołu Stałego NCN 2018-2019,
 • Przewodniczący Oddziału Electron Devices oraz Wiceprzewodniczący Oddziału CPMT Polskiej Sekcji IEEE,
 • Członek Rady IMAPS Poland od 2019 r.
 • Członek komitetów naukowych 2 czasopism i 6 cyklicznych konferencji naukowych.
 • W uznaniu oryginalnych osiągnięć naukowych został wyróżniony Nagrodą Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dwudziestokrotnie Nagrodą Rektora macierzystej Uczelni, a także został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Zasłużony Pracownik Morza.

Dorobek naukowy

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

P.Kaczorek
31.10.2018
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 31.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
Ł.Buchert 12.05.2020